as발송방법링크 매장방문안내링크 학교기업납품문의링크

즐겨찾기 시작페이지로 설정 장바구니 주문/배송조회 고객센터
깨진자료 찾기 이벤트 공지사항 질문과답변 매뉴얼 출고자료실 유용한정보
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 5셀 (18.5v)
추천 배터리 (3)
조종기용 배터리 (26)
차량용 배터리 (89)
1셀 (3.7v) (30)
2셀 (7.4v) (135)
3셀 (11.1v) (141)
4셀 (14.8v) (102)
5셀 (18.5v) (17)
6셀 (22.2v) (115)
7셀 이상 (7)
팰콘샵 가이드
1. 리튬폴리머 배터리 용어 설명 (V, mAh, C, XT60, 3S1P 등)
2. 리튬폴리머 배터리 사용상 주의사항
3. 배터리의 종류 (리튬폴리머, 니켈수소 등)
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 5셀 (18.5v) 17개의 상품이 있습니다.
현재 카테고리에서 상품검색
[Infinity] 18.5V 1300mah 80C 5S1P RACE SPEC 그리핀 배터리

18.5V(5S) 1300mAh 80C
3C 충전가능 / 185g
39,900원
A
C
45,000원
PQ 2500XP2-18.5V(25C,5S1P)

18.5V(5S) 2500mAh 25C
1C 충전가능 / 334g
58,250원
KOKAM 5cell 18.5V 3600mah H5 전지(30C)

18.5V(5S) 3600mAh 30C
3C 충전가능 / 531g
149,400원
PQ 3750XP2-18.5V(25C,5S1P)

18.5V(5S) 3750mAh 25C
1C 충전가능 / 466g
139,000원
KOKAM 5cell 18.5V 4000mah H5 전지(30C)

18.5V(5S) 4000mAh 30C
3C 충전가능 / 606g
169,200원
PQ 5400RLP2 18.5V 18C

18.5V(5S) 5400mAh 18C
1C 충전가능 / 617g
157,500원
PQ 5400LP2 18.5V 5S1P (18c~30c)

18.5V(5S) 5400mAh 18C
1C 충전가능 / 617g
192,500원
PT-B6300-KP45 (18.5V, 5S1P, 45C+/JST-XT) - UFW Edition!

18.5V(5S) 6300mAh 45C
3C 충전가능 / 754g
124,000원
A
4,800
2,500원
[ZIPPY] Flightmax 18.5V 3000mAh 5S1P 20C 리튬폴리머 배터리

18.5V(5S) 3000mAh 20C
2C 충전가능 / 379g
34,000원
PT-B3700N-SP35 (18.5V, 5S1P, 35C ) - 한정 이벤트!

18.5V(5S) 3700mAh 35C
5C 충전가능 / 484g
65,000원
PT-B4200N-UKP45 (18.5V, 5S1P, 45C )

18.5V(5S) 4200mAh 45C
5C 충전가능 / 511g
86,000원
PQ 4550XQ3-18.5V(35C,5S1P)

18.5V(5S) 4550mAh 35C
1C 충전가능 / 636g
139,800원
KOKAM 5cell 18.5V 5000mah H5 전지(30C)

18.5V(5S) 5000mAh 30C
3C 충전가능 / 735g
211,500원
EX-C40(18.5V 5000mA , 5S1P, 40C ,BLUCORE)

18.5V(5S) 5000mAh 40C
5C 충전가능 / 596g
149,000원
PT-B5200-UKP45 (18.5V, 5S1P, 45C+/JST-XT) - UKP Edition!

18.5V(5S) 5200mAh 45C
5C 충전가능 / 632g
106,000원
1