as발송방법링크 매장방문안내링크 학교기업납품문의링크

즐겨찾기 시작페이지로 설정 장바구니 주문/배송조회 고객센터
깨진자료 찾기 이벤트 공지사항 질문과답변 매뉴얼 출고자료실 유용한정보
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 4셀 (14.8v)
추천 배터리 (3)
조종기용 배터리 (26)
차량용 배터리 (89)
1셀 (3.7v) (30)
2셀 (7.4v) (135)
3셀 (11.1v) (141)
4셀 (14.8v) (102)
5셀 (18.5v) (17)
6셀 (22.2v) (115)
7셀 이상 (7)
팰콘샵 가이드
1. 리튬폴리머 배터리 용어 설명 (V, mAh, C, XT60, 3S1P 등)
2. 리튬폴리머 배터리 사용상 주의사항
3. 배터리의 종류 (리튬폴리머, 니켈수소 등)
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 4셀 (14.8v) 102개의 상품이 있습니다.
현재 카테고리에서 상품검색
A
E
PT-B1300N-ECO55 (14.8V, 4S1P, 55C /XT60)

14.8V(4S) 1300mAh 55C
5C 충전가능 / 146g
24,800원
EX-C55(14.8V 1300mA , 4S1P, 55C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1300mAh 55C
5C 충전가능 / 142g
36,370원
[PT] Graphene1300-GR80 (14.8V, 4S1P, 80C+/JST-XT)

14.8V(4S) 1300mAh 80C
15C 충전가능 / 170g
48,000원
A
E
PT-B1300N-SP65 (14.8V, 4S1P, 65C /JST-XT)

14.8V(4S) 1300mAh 65C
5C 충전가능 / 150g
34,000원
[Redzone] 4S 14.8v 1300mAh 70C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 1300mAh 70C
5C 충전가능 / 150g
43,000원
PQ-1300XQ3 14.8V 4S1P

14.8V(4S) 1300mAh 35C
1C 충전가능 / 156g
42,000원
[ACEHE] 14.8V 1300mAh 75C for racing drone

14.8V(4S) 1300mAh 75C
3C 충전가능 / 156g
35,000원
34,000원
A
[PULSE] 1350mAh 4S 14.8V 75C - FPV Racing Series

14.8V(4S) 1350mAh 75C
5C 충전가능 / 152g
48,000원
EX-C40(14.8V 1500mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1500mAh 40C
5C 충전가능 / 140g
33,600원
[Infinity] 14.8v 1500mAh 70c 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 1500mAh 70C
3C 충전가능 / 168g
35,000원
38,500원
A
C
49,000원
180,000원
108,000원
A
E
32,000원
[TATTU] 1550mAh 4S 75C 14.8V - 레이싱 드론용

14.8V(4S) 1550mAh 75C
4C 충전가능 / 176g
48,000원
44,500원
[ACEHE] 14.8V 1500mAh 75C for racing drone

14.8V(4S) 1500mAh 75C
3C 충전가능 / 172g
38,000원
[TATTU] 1550mAh 4S 95C 14.8V

14.8V(4S) 1550mAh 95C
5C 충전가능 / 193g
36,000원
A
[PULSE] LIPO 1550mah 35C 14.8V

14.8V(4S) 1550mAh 35C
5C 충전가능 / 170g
37,000원
A
[PULSE] LIPO 1550mah 75C 14.8V

14.8V(4S) 1550mAh 75C
5C 충전가능 / 173g
55,000원
EX-C40(14.8V 1600mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1600mAh 40C
5C 충전가능 / 166g
34,720원
[Redzone] 4S 14.8v 1600mah 70C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 1600mAh 70C
5C 충전가능 / 190g
47,000원
43,000원
PQ 1800XQ2-14.8V(30C,4S1P)

14.8V(4S) 1800mAh 30C
1C 충전가능 / 182g
25,000
48,000원
EX-C70(14.8V 1800mA , 4S1P, 70C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1800mAh 70C
5C 충전가능 / 204g
49,660원
49,000원
43,000원
PQ 2050XQ3-14.8V(35C,4S1P)

14.8V(4S) 2050mAh 35C
1C 충전가능 / 223g
87,000원
109,000원
PT-B2200N-SP45 (14.8V, 4S1P, 45C /JST-XT)

14.8V(4S) 2200mAh 45C
5C 충전가능 / 232g
37,800원
A
E
PT-B2200N-SP35 (14.8V, 4S1P, 35C /JST-XT) - 한정 이벤트!

14.8V(4S) 2200mAh 35C
5C 충전가능 / 192g
32,000원
PQ 2200XP2-14.8V(4S1P) 25C Pack

14.8V(4S) 2200mAh 25C
1C 충전가능 / 222g
49,800원
51,000원
[Infinity] 14.8v 2200mAh 50c 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 2200mAh 50C
1C 충전가능 / 230g
42,000원
PQ 2500XP2-14.8V(25C,4S1P)

14.8V(4S) 2500mAh 25C
1C 충전가능 / 266g
46,600원
[Lion] 14.8v 2600mAh 4S 30C Lipo Pack

14.8V(4S) 2600mAh 30C
1C 충전가능 / 285g
37,000원
A
E
KOKAM 4cell 14.8V 3600mah H5 전지(30C)

14.8V(4S) 3600mAh 30C
3C 충전가능 / 430g
119,610원
KOKAM 4cell 14.8V 3600mah H5 전지(35C)

14.8V(4S) 3600mAh 35C
3C 충전가능 / 448g
140,850원
KOKAM 4cell 14.8V 4000mah H5 전지(30C)

14.8V(4S) 4000mAh 30C
3C 충전가능 / 482g
135,000원
PQ 4000LP 14.8V(4S1P) 18C

14.8V(4S) 4000mAh 18C
1C 충전가능 / 394g
76,200원
PT-B4200N-UKP45 (14.8V, 4S1P, 45C )

14.8V(4S) 4200mAh 45C
5C 충전가능 / 415g
72,000원
KOKAM 4 Cell 14.8V 4500mAh 30C

14.8V(4S) 4500mAh 30C
3C 충전가능 / 542g
168,000원
A
E
[Tiger] 14.8v 4500mAh 4S 45C Lipo Battery

14.8V(4S) 5400mAh 45C
1C 충전가능 / 500g
62,000원
KOKAM 4cell 14.8V 5000mah H5 전지(30C)

14.8V(4S) 5000mAh 30C
3C 충전가능 / 593g
187,000원
PQ 5000XP2-14.8V(25C,4S1P)

14.8V(4S) 5000mAh 25C
1C 충전가능 / 514g
103,000원
A
E
PT-B5200N-UKP45 (14.8V, 4S1P, 45C /JST-XT) - UKP Edition!

14.8V(4S) 5200mAh 45C
5C 충전가능 / 470g
85,400원
72,000원
A
E
[Tiger] 14.8v 5400mAh 4S 30C Lipo Battery

14.8V(4S) 5400mAh 30C
1C 충전가능 / 530g
75,000원
PQ 5400LP2 14.8V 4S1P (18c~30c)

14.8V(4S) 5400mAh 18C
1C 충전가능 / 492g
154,000원
PQ 5400RLP2 14.8V 18C

14.8V(4S) 5400mAh 18C
1C 충전가능 / 492g
126,000원
98,000원
PQ-6250XQ2 14.8V 30C 4S1P

14.8V(4S) 6250mAh 30C
1C 충전가능 / 632g
140,000원
A
E
PT-B6300-KP45 (14.8V, 4S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

14.8V(4S) 6300mAh 45C
3C 충전가능 / 609g
98,700원
235,000원
152,000원
[YS Power] 14.8V 7400mah 55C 리튬폴리머 배터리 (딘스잭)

14.8V(4S) 7400mAh 55C
5C 충전가능 / 580g
93,000원
[YS Power] 14.8V 7400mah 55C 리튬폴리머 배터리 (EC3잭)

14.8V(4S) 7400mAh 55C
5C 충전가능 / 580g
93,000원
93,000원
129,000원
129,000원
[Tiger] 10,000mah (14.8V, 4S1P, 35C )

14.8V(4S) 10000mAh 35C
1C 충전가능 / 1010g
140,000원
PT-B10000-NSR35 (14.8V, 4S1P, 35C ) - UFW Edition!

14.8V(4S) 10000mAh 35C
3C 충전가능 / 827g
192,000원
A
4,800
2,500원
[Tiger] 14.8v 1100mAh 4S 30C Lipo Battery

14.8V(4S) 1100mAh 30C
1C 충전가능 / 105g
23,000원
[EP Power] 1300mah 14.8V 65C XT60잭

14.8V(4S) 1300mAh 65C
5C 충전가능 / 140g
27,000원
[4개 묶음] EP Power 1300mah 14.8V 65C~130C XT60잭

14.8V(4S) 1300mAh 65C
5C 충전가능 / 140g
91,800원
EX-C70(14.8V 1300mA , 4S1P, 70C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1300mAh 70C
5C 충전가능 / 142g
38,600원
25,000
34,800원
[PeakPower] 1300mAh 4S 14.8V 70C LiPo Battery, 14AWG XT60

14.8V(4S) 1300mAh 70C
5C 충전가능 / 150g
29,000원
[Infinity] 14.8v 1300mAh 70c 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 1300mAh 70C
3C 충전가능 / 150g
31,000원
33,000원
[PULSE] LIPO 1350mAh 14.8V 35C

14.8V(4S) 1350mAh 35C
5C 충전가능 / 151g
33,000원
32,000원
[Infinity] 4S 14.8V 1500mAh 70C Graphene LiPo Battery XT60

14.8V(4S) 1500mAh 70C
1C 충전가능 / 168g
33,000원
[TATTU] 1550mAh 4S 75C 14.8V - 일반용

14.8V(4S) 1550mAh 75C
5C 충전가능 / 188g
39,000원
EX-C40(14.8V 1800mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1800mAh 40C
5C 충전가능 / 183g
37,440원
[EP Power] 1800mah 14.8V 75C XT60잭 드론용 리포배터리

14.8V(4S) 1800mAh 75C
5C 충전가능 / 200g
33,000원
[ACEHE] 14.8V 1800mAh 75C for racing drone

14.8V(4S) 1800mAh 75C
3C 충전가능 / 200g
42,000원
[Tiger] 14.8v 2200mAh 4S 35C~70C Lipo Battery

14.8V(4S) 2200mAh 35C
5C 충전가능 / 210g
32,000원
[INFINITY] 14.8v 2200mAh 40C 4S1P XT60 Plug

14.8V(4S) 2200mAh 40C
1C 충전가능 / 230g
44,500원
EX-C40(14.8V 2250mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 2250mAh 40C
5C 충전가능 / 226g
47,230원
[Lion] 14.8V 2200mAh 4S 40C+ Lipo Pack

14.8V(4S) 2200mAh 40C
1C 충전가능 / 245g
33,000원
PQ 2500XQ V2-14.8V(30C,4S1P)

14.8V(4S) 2500mAh 30C
1C 충전가능 / 265g
95,000원
PQ 2500XF -14.8V(45C,4S1P)

14.8V(4S) 2500mAh 45C
1C 충전가능 / 306g
150,000원
PT-B2600-NSR45 (14.8V, 4S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

14.8V(4S) 2600mAh 45C
3C 충전가능 / 291g
49,800원
KOKAM 4 Cell 14.8V 3200mAh 30C

14.8V(4S) 3200mAh 30C
1C 충전가능 / 127g
108,410원
EX-C40(14.8V 3300mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 3300mAh 40C
5C 충전가능 / 308g
78,000원
PT-B3300N-UKP45 (14.8V, 4S1P, 45C )

14.8V(4S) 3300mAh 45C
5C 충전가능 / 345g
57,600원
[EP Power] 14.8V 3300mah 55C EC3잭

14.8V(4S) 3300mAh 55C
5C 충전가능 / 350g
49,000원
[Tiger] 3500mah (14.8V, 4S1P, 35C )

14.8V(4S) 3500mAh 35C
1C 충전가능 / 380g
49,000원
EX-C40(14.8V 4400mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 4400mAh 40C
5C 충전가능 / 421g
98,000원
PQ 4400XP2 -14.8V(25C,4S1P)

14.8V(4S) 4400mAh 25C
1C 충전가능 / 436g
95,500원
PQ 4550XQ3-14.8V(35C,4S1P)

14.8V(4S) 4550mAh 35C
1C 충전가능 / 498g
113,700원
14.8v 5400mAh 4S 35C Lipo Battery

14.8V(4S) 5400mAh 35C
1C 충전가능 / 524g
82,000원
98,000원
EX-C35(14.8V 5800mA , 4S1P, 35C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 5800mAh 35C
5C 충전가능 / 520g
138,000원
89,000원
EX-C40(14.8V 6300mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 6300mAh 40C
5C 충전가능 / 532g
158,000원
1 [2]